PROBİYOTİK KULLANIMININ ÖNERİLDİĞİ HASTALIKLAR

• Viral orjinli ishaller

• Turist ishali

• Antibiyotik ishali, C.difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi (Bkz.poşitis)

• İrritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri

• İnflamatuar bağırsak hastalıkları (Bkz. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı)

• Laktoz intoleransı

• Cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi

• Astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar

• Karaciğer yağlanması (alkole bağlı olmayan)

• Karaciğer sirozunda peritonit ve ensefalopatinin önlenmesinde

• Helikobakter pylori enfeksiyonu tedavisinde yardımcı olarak (Bkz. Gastrit)

• Ürogenital hastalıklar