İNFLAMMATUAR BARSAK HASTALIKLARINA NE NEDEN OLUR?

İnflamatuvar barsak hastalıklarının nedeni bilinmemekle birlikte  bu hastalıkların, genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel faktörlere karşı ortaya çıkan aşırı immun yanıt  (bağışıklık sistemi yanıtı) sonrasında ortaya çıktığına inanılmaktadır. Hastaların önemli bir kısmında özellikle  inflamasyonu (iltihabı) düzenleyen genlerin yapısında değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Bu hastalıkların  diğer  birçok otoimmun  hastalıkla  birlikte olabilmesi bu görüşü desteklemektedirf.   İBH olan kişilerde, vücudun bağışıklık sisteminde bir takım değişikliklerin olduğu gösterilmiştir.  Bu değişikliklere neyin sebep olduğu hala bilinmemektedir.  Stresin bu hastalığa neden olduğu kesin olarak gösterilmiş olmamakla birlikte bir çok hastalıkta olduğu gibi İBH da da stres hastalık semptomlarını arttırabilmektedir.
İBH sıklıkla ergenlik döneminin sonları (yirmili yaşlar) ve genç erişkinlik döneminde (Otuzlu yaşlar) görülmektedir ancak her yaş gurubunda ortaya çıkabilir. Hastalık kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir.
Ülseratif  kolitin insidensi  8-16/100.000, prevalansı 150-250/100.000, Crohn hastalığının insidensi  4-8/100.000, prevalansı  100-200/100.000 dir.
(İnsidens; belli bir  zaman diliminde ortaya çıkan yeni vaka sayısını, prevalans;  mevcut tüm vakaların sayısını belirtir)