CROHN HASTALIĞININ KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

En sık görülen komplikasyon barsak tıkanıklığıdır. Tıkanıklık (darlık gelişimi- striktür), ödem ve skar dokusu nedeniyle barsak duvarının kalınlaşması sonucu oluşur. Barsak lümeni, tamamen kapanıncaya kadar daralır ve sonunda tam barsak tıkanması oluşur. Fistüller Crohn hastalığının diğer önemli bir komplikasyonudur. Fistüller, ülserin barsak duvarını delerek komşu organlarla ( idrar kesesi, vajina veya cilt gibi çevre dokulara) barsak arasında tünel benzeri bir oluşum yapması sonucu meydana gelir. Cilde açılan fistüller sıklıkla anüs çevresinde oluşmaktadır. Fistüller enfekte olup abse oluşturabilir. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir. Hastalığın uzun dönemdeki diğer bir koplikasyonu osteoporoz olarak adlandırdığımız kemik yoğunluğundaki azalmalardır.

 

Crohn hastalığında ince barsak tutulumu

 

Crohn hastalığında karın duvarında ortaya çıkan fistül ağızları

 

Cfohn hastalığında anal bölge tutulumu

 

Crohn hastalığında el (Çomak parmak)