BİLİMSEL YAYINLAR

1.      Effect Oral Erytromycin on Gallbladder Emptying in Diabetic Patients with Autonomic Neuropathy, (Bildiri) Bursa X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 4-7 Ekim 1993 (Bildiri No: 252).

Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof. Dr. Mehmet Altın, Yard. Doç. Dr. Süha Göksel, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Dr. Ersan Sander, Dr. Kadir Bal, Dr. Haluk Şavlu, Doç. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

2.      Gastrik ve Kolorektal Polipler ve Endoskopik Polipektomi Sonuçları

Bursa X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Ekim 1993 (Bildiri No: 358)

Doç. Dr. Murat Tuncer, Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Sıçanlarda Asetikasitle Oluşturulan Deneysel Kolitte Sandostatin'in Koruyucu Etkisi

Bursa X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 4-7 Ekim 1993, Bildiri No: 132

Ahmet Dobrucalı, Mehmet Altın, Murat Tuncer, Ersan Sander, Süha Yüksel, İsmail Dinç. 

 1. İnce Barsak Mukozası ile İlişkili Lenfoid Dokunun Lenfoması (Maltoma)

Bursa X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-7 Ekim  1993 (Bildiri No: 114)

Dr. Elif Akün, Doç. Dr. Laika Karabulut, Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Otonom Nöropatili Diabetiklerde Oral Eritromisinin Safra Kesesi Boşalımı Üzerine etkisi.

Bursa X.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 4-7 Ekim 1993, Bildiri No: 252.

Dobrucalı, M. Altın, A,.Sonsuz, M. Tuncer, E.Sander, U. Görpe, İ. Dinç. 

 1. Tumour Necrosis Factor Alpha in Stool as a Marker of Intestinal Inflammation Oslo (Norveç), 25-29 Haziran 1994 Bildiriler Kitabı, s.A 120, United European Gastroenterology Week (İng.)

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Doç. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Serum Gastrin Levels Before and After Treatment of Helicobacter Pylori Infection Oslo (Norveç), United Europan Gastroenterology Week, 25-29 Haziran 1994, Bildiriler Kitabı, s.A 134 (ing).

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Doç. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Endoscopic Remowal of Brunner Gland Adenoma and Gastric Polyps Oslo (Norveç), United Europan Gastroenterology Week, 25-29 Haziran 1994, Bildiriler Kitabı, s.A 102 (ing).

Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof. Dr. Mehmet Altın, Yard. Doç. Dr. Saadettün Hülagü, Uz. Dr. Ersan Sander, Doç. Dr. Süha Göksel, Prof. Dr. İsmail Dinç.  

 1. Primer Özofagus Akalazyasında  Endoskopik Balon Dilatasyonu, 14 Vakalık Bir Serinin Değerlendirilmesi

XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 6-9 Kasım 1994 Antalya, Bildiriler Kitabı, s.70

Prof. Dr. Mehmet Altın, Doç. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Doç. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Cisapride ve Domperidone'un Özofagus Motilitesi ve Alt Özofagus Sfinkter Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Plasebo Kontrollü Olarak Araştırılması

XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 6-9 Kasım 1994 Antalya, Bildiriler Kitabı, s.44

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof. Dr. MehmetAltın, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Doç. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. One-Day High Dose Combined Therapy of Helicobacter Pylori Infection

4th United European Gastroenterology Week, 1995, 17-21 September, Berlin (Poster) A 240-2061. Gut 1995, 37, Suppl 2:241 (Abstract) (İng).

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Prostoglandin Sentez İnhibitörlerinin Kolon Tümörlerinde İmmunnomodülatör Olarak Etkisi

The Turkish Journal of Gastroenterology Sep. 1995 (Supp). Vol 6; No.3 (Bildiri s.78)

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 25-30 Eylül 1995.

Çiğdem Papila, Murat Tuncer, Cihan Uras, Turgut İpek, Faik Özçelik, Selçuk Köksal. 

 1. İntraözefajial Manometri Sonuçlarımız

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 25-30 Eylül 1995. (Bildiri s.41)

A. Dobrucalı, M. Tuncer, A. Çelik, F. Haşimoğlu, K. Bal, H. Uzunismail, İ.Yurdakul, M.Altın, E.Oktay, İ.Dinç. 

 1. Gastroözofajial Reflü Hastalığında İntraözofajial Manometri ve 24 Saatlik pH Monitorizasyonu Bulguları Arasındaki İlişkiler

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Poster tartışması) T:140

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Mide Kanserlerinin Lauren Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve III: Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir, (Poster tartışması) T:135.

(Yayın aynı zamanda Endoskopi Dergisi'nde 7(1), 1996, s.12-17 yayınlandı).

Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Doç. Dr. Süha Göksel, Doç. Dr. Kadir Bal, Dr. Elif Akün, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Dr. Nihat Yılmaz, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç.  

 1. Mide Kanserli Olgularda Helicobacter Pylori Sıklığı. Histolojik ve Serolojik Çalışma

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Sözlü bildiri), s.66.

(Bildiri aynı zamanda Endoskopi Dergisi 7(1), 1996, s.5-11'de yayınlandı.)

Dr. Nihat Yalnız, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Süha Göksel, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Dr. Alif Akün, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Özofajitli Hastalarda Sisaprid ve Sodyum Aljinat'ın Distal Özofagus pH'sı Üzerine Etkileri

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Poster), P:338

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. H.Pylori Eradikasyonunda Amoksisilin-Omeprazol ve Klaritromisin-Omeprazol Tedavilerinin Karşılaştırılması

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Poster), P:296

Dr. Elif Akün, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Özofagus Varislerinde Endoskopik Band Ligasyonu

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Poster), P:297

Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaç Kullanımında Görülen Gastroduodenal Mukoza Hasarı

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Poster), P:325.

Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Helicobakter Pilori Eradikasyonunda Bizmut + Tetrasiklin + Klaritromisin Kombinasyonu Sonuçları

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Sözlü bildiri), P:297

Uz. Dr. Nevin Bağatur, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Doç. Dr. Kadir Bal, Doç. Dr. Süha Göksel, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Aykut Çelik, Dr. Elif Akün, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Kolorektal Polipler ve Kolonoskopik Snare Polipektomi

XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 1995,

25-30 Eylül, İzmir (Sözlü bildiri), P:379

Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Aykut Çelik, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Altın, Prof. Dr. İsmail Dinç. 

 1. Helicobacter Pylori (HP) ve Mucosa Associated Lymphoid Tissue (Malt) İlişkisinin Ortaya Konmasında Eradikasyonun ve Biyopsi Sayısının Sonuçlara Etkisi

XIII: Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Sözlü bildiri), B2.

Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Dr. Gülen Doğusoy, Dr. Ahmet Dirican, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Duodenum Ülserli Hastalarda Aralıklı ve Perfüzyon Şeklinde Verilen Famotidin'in 24 Saatlik pH Profiline Etkisi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Sözlü Bildiri), B3.

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. İç Hastalıkları Kliniği 1995-96 Helicobacter Pylori Eradikasyon Metanalizi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Sözlü Bildiri), B5.

Uz. Dr. Nevin Bağatur,Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Dr. Elif Akün, Dr. Yeşim Eralp, Doç. Dr. Süha Göksel, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. İnflamatuar Barsak Hastalığında Lökerji, Hastalık Aktivitesini Saptamada Yeni Bir Test

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Sözlü Bildiri), B22.

Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, UZ. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Aykut Çelik, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Akdir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay 

 1. Ülser ve Non-Ülser Dispepsili Hastalarda Helicobacter Pylori (HP)'nin Mucosa Associated Lymphoid Tissue (Malt) ile İlişkisi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B30.

Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Süha Göksel, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Kadir Bal, Dr. Ahmet Dirican, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Barret Özofagusunda Omeprazol Tedavisi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B38.

Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Polipektomi Öncesi Yapılan Endoskopik Skleroterapinin Histopatolojik İncelemeye Olumsuz Etkisi Var mı?

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B38.

Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Taner Damcı, Doç. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Gastroözofageal Reflü Hastalığında, Endoskopik, Histolojik, pH Metrik ve Manometrik Bulguların Yaş ile İlişkisi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B38

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Dr. Aslı Çurgunlu, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Taner Damcı, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Akalazyalı Hastalarda Klinik, Radyolojik ve Manometrik Bulguların Karşılaştırılması

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B40.

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Dr. Aslı Çurgunlu, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Helicobacter Pylori İnfeksiyonunda Omeprazol, Klaritromisin ve Metranidazol Kombinasyonlarının Farklı Dozlarda Bir Haftalık Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması.

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B57.

(Yayın aynı zamanda Endoskopi Dergisi, 7(3), 1996, s.122-126'da yayınlandır.)

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Aykut Çelik, Doç. Dr. Murat Tuncer, Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Omeprazol, Famotidin, Sisaprid ve Aljinik Asidin (Gaviscon) Özofajitli Hastalarda Özefagus pH'sına Etkilerinin Karşılaştırılması

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya (Poster), B57.

Uz. Dr. Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Uz. Dr. Aykut Çelik, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr. Nevin Bağatur, Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay. 

 1. Hassas Barsak Sendromunda (IBS) Dışkılama Alışkanlığı ve GİS Semptomatolojisi Menstrüasyon Siklusu İçinde Değişim Gösterir mi?

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B 1109.

Uz.Dr. Aykut Çelik, Uz.Dr. Ahmet Dobrucalı, Dr. H.Savaş, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr. Can Davutoglu, Uz.Dr.Feryal Hamşioglu, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof.Dr. Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Hassas Barsak Sendromu (IBS)'unda Mast Hücresi: Dışkılama Alışkanlığı İle İlişkisi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996,8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B109.

Uz.Dr.Aykut Çelik, UZ.Dr.Neyin Bağatur, Uz. Dr. Can Davutoğlu, Uz.Dr.Feryal Ham­şioğlu, Doç. Dr. M. Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Or.Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Menstrüel Siklus İçinde Değişen Dışkılama Alışkanlığının Prevalansı Nedir?

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresİ, 1996,8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B 109.

Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Ahmet Oobrucalı, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Feryal Hamşİoğlu, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunİsmail, Prof.Dr.Ergun Oktay.

 1. Görsel-Skala Sorgulama ve Basit Sorgulama (Evet/Hayır) Konstipasyon Tanısı Koy­mada Ne Denli Etkindir?

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996,8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B110.

Uz.Dr.Aykut Çelik, Dr.H.Savaş, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Ü1seratif Kolit Hastalık Aktivitesi ve Lokalizasyonu Belirlemede Tc-99m HMPAO İle İşaretlenmiş Lökosit Sintigrafisi Güvenilir Bir Yöntem midir?

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B111.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.K.Sönmezoğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Feryal Ham­şioğlu, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Doç.Dr.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Çetin Önsel, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Eozinofilik Kolit Tedavisinde Sodyum Kromoglikatin Önemi

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, 8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B 111.

Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç. Dr. Murat Tuncer, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Doppler Ultrasonografi İle Superior Mezenterik Arter Akım Ölümü Ölçümünün Crohn Hastalığında Aktivite Belirlemedeki Yeri

XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996, Antalya, 8-13 Ekim, (Poster), B113

Uz.Dr.Can Davutoğlu, Uz.Dr.Canan Akman, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Doç.Dr.Kadir Bal, Doc.Dr.Murat Tuncer. Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Diabetiklerde İnkontinans (Fekal Gaz) Problemi

Xlll. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996,8-13 Ekim, Antalya, (Poster), B114.

Uz.Dr.Taner Damcı, Uz.Dr.Zeynep Ersanlı, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Ahmet Dob­rucalı, Prof.Dr.Hasan İlkova, Doç.Dr.Mücahit Özyazar, Prof.Dr.Uğur Görpe, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Doç.Dr.Ka­dir Bal, Doç.Dr.Murat Tuncer, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Sodium Cromoglycate in the Treatment of Eosinophilic Colitis

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Out, 1996,3:39, A30 (İng.).

Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Ay­kut Çelik, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Murat Tuncer, Prof.Dr.İb­rahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Comparison of Intravenous Famotidine and Ranitidine in Suppressing Gastric Acid Secretion in Reflux Esophagitis and a Duodenal Ulcer Bleeding

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Out, 1996,3:39, A48 (İng.).

Doç.Dr.Murat Tuncer, Uz.Dr.Ahmet Dobruca1ı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Uz.Dr.­Can Davutoğlu, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Relation of the Helicobacter Pylori Infection with Mucosa Associated Lymphoid Tis­sue in Patients with Peptic Ulcer and Non-ulcer Dyspepsia

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Gut, 1996,3:39, A65 (İng.).

Uz.Dr.Nevin Bagatur, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Can Davutoğlu, Uz.Dr.Ahmet Dob­rucalı, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Murat Tuncer, Doç.Dr.Sü­ha Göksel, Dr.Ahmet Dirican, Prof.Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Hülya Uzunisma­il, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Is the Tc-99m HMPAO Lebelelled Leukocyte Scintigraphy a Reliable Method for Assesment of Disease Activity and Localisation in Patients with Ulcerative Colitis?

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Gut, 1996,3:39, A79 (İng.).

Uz. Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.K.Sönmezoğlu, Doç. Dr. Murat Tuncer,Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Dr.T.Cansız, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hülya Uzu­nismail, Prof.Dr.Çetin Önsel, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

46.  Comparison of the Effect of Omeprazole, Klarithromycin and Metranidazole Combi­nations in Different Two Doses for One Week Therapy of Helicobacter Pylori Infecti­on

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Gut, 1996,3:39, A141 (İng.).

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Doc.Dr.Murat Tuncer,Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Doç.Dr.Süha Gösel, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hül­ya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

 1. Prevalance of H. Pylori Infection in Subtotal Gastrectomy and Vagotomy

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Gut, 1996,3:39, A163 (İng.).

Doç.Dr. Murat Tuncer, Prof.Dr.Cihan Uras, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Uz. Dr. Feryal Hamşioğlu, Uz. Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Saliha Tuncer, Uz.Dr.Nevin Bagatur, Prof. Dr.Ergun Oktay. 

 1. Leukergy in Inflammatory Bowel Disease: A Test in the Assessment of Disease Acti­vity

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster), Gut, 3:39, A240 (İng.).

Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Nevin Bagatur, Uz.Dr.Ay­kut Çelik, Doç.Dr.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Treatment of Patients with Esophagitis and Laryngitis

5th United European Gastroenterology Week, 2-6 November 1996, Paris, (Poster). Gut, A3:39 A108 (İng.)

Doç.Dr.Murat Tuncer, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı. Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Uz.Dr.­Can Davutoğlu, Dr.Saliha Tuncer, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Nevin Bagatur, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Ergun Oktay. 

 1. Malign Tümörlere Bağlı Özefagus Darlıklarında Self Expanding Metal Stent Uygula­ması (Erken Sonuçlar)

The Turkish Journal of Gastroenterology Vol.8, Supp.l, 1997 (14. Ulusal Gastroente­roloji Kongresi 28 Eylül - 3 Ekim 1997, Mersin)

A.Dobrucalı, Doç.Dr.Murat Tuncer, H.Uzunismail, C.Davutoğlu, A.Çelik, N.Bağa­tur, İ.Yurdakul, E.Oktay. 

 1. Özefagus varislerinin Endoskopik Tedavisinde Band Ligasyonu ve Skleroterapi Sonuçlarının Karşılaştırılması

(14. UlusalGastroenteroloji Kongresi 28Eylül - 3 Ekim 1997, Mersin)

A.Dobrucalı, K.Bal, Doç.Dr.Murat Tuncer, C.Davutoğlu, A.Çelik, N.Bagatur, H.Uzu­nismail, İ.Yurdakul, E.Oktay 

 1. Otonom Nöropatili Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Özefagus Motor Fonksiyonları­nın Manometrik Yöntemle İncelenmesi

(14. UlusalGastroenteroloji Kongresi 28 Eylül - 3 Ekim 1997, Mersin)

C.Davutoğlu, A.Dobrucalı, A.Çelik, Doç.Dr.Murat Tuncer,H.Uzunismail, İ.Yurdakul, E.Oktay. 

 1. Our experience in endoscopic variceal ligation: A preliminary study

Gut Vol.41, Supp No.3, (6th UEGW-97) -Avrupa Gastroenteroloji Kongresi Poster Tebliğ­

A.Dobrucalı, Doç.Dr.Murat Tuncer, C.Davutoğlu, A.Çelik, N.Bağatur, K.Bal, H.Şen­türk, H.Uzunismail, İ.Yurdakul, E.Oktay 

 1. Akut Mezenter Trombozunun Seyrek Görülen bir Nedeni; Primer Antifosfolipid Sendromu,

Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Dedeman-Antalya, 5 Ekim 2002

Yusuf Erzin, Skender Telaku, Aykut Ferhat Çelik, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, Murat Tuncer  

 1. Yurdumuzda proksimal mide Kanserleri Artıyor mu?

Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Dedeman Antalya, 5 Ekim 2002

Skender Telaku, Yusuf Erzin, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, Murat Tuncer.

 1. Ülseratif Kolitli Hastalarımızda Klinik, Endoskopik, Histolojik Aktivite. İndeksleri ve C-Reaktif protein Düzeyleri Arasındaki İlişkiler,

Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Dedeman-Antalya, 5 Ekim 2002

Yusuf Erzin, Skender Telaku, Aykut Ferhat Çelik, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, Murat Tuncer 

 1. İnflamatuar Barsak Hastalığında (IBH) Apendekteomi ve Tonsillektomi,

Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Dedeman-Antalya, 5 Ekim 2002

Skender Telaku, Aykut Ferhat Çelik, Yusuf Erzin, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, Murat Tuncer, İbrahim Yurdakul, Ergun Oktay

2001 - 2002 Yılı Prof Dr. M.Murat TUNCER in Yönettiği Panel ve Konferans Konuları: 

1-) Displaziden Kansere Mide -Son Gelişmeler

Düzenleyen: Türk Gastroentroloji Derneği İstanbul Şubesi Mezuniyet Sonrası Bilimsel Eğitim Toplantısı

a-)Moderatör: Prof Dr. M. Murat Tuncer

b-) Konuşmacı: Prof. Dr. M. Murat Tuncer

Konu: Hp - Gastrik kanser İlişkisi

Yer: İstanbul Dedeman Oteli 10 Nisan 2002 

2-) İnflamatuar Barsak Hastalığı Dışı Kolitler

Mezuniyet Sonrası Bilimsel Eğitim Toplantısı

Armada Otel 30 Mayıs 2001

Moderatör : Prof.Dr. M.Murat Tuncer. 

3-) İnflamatuar Barsak Hastalığı- Tedavisindeki yenilikler

(Mezuniyet sonrası Bilimsel Eğitim Toplantısı)

Konuşmacı: Prof.Dr. M.Murat Tuncer

Konu: Antibiyotikler ve probiyotikler

İstanbul Dedeman Oteli - 30 0cak 2002

 

YAYIN LİSTESİ 

1-     Plörezide Klinik Yaklaşım (133 Vakanın Retrospektif Analizi)

(Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XI. Ulusal Kongresinde Tebliğ Edildi) Solunum, Cilt VIII, ss.207-214/1983 (3-7 Ekim 1983, Marmaris).

Mustafa Özesmi, Murat Tuncer. 

2-     Nörofibromatozis ve Akciğer Kanseri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi vol.6, Sayı 2, ss.273-277, 1984.

Dr.Kadir Bahar, Dr.Murat Tuncer, Dr.Mustafa Özesmi, Dr.Bedri Kandemir, Dr.Meh­met Yücesoy, Dr.Ahmet H.Köker. 

3-     Multiple Myelomalı 10 vakanın Retrospektif Analizi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol.4, Sayı 4, ss.595-600, 1984.

Dr.Kadir Bahar, Dr. Salim İrhan, Dr.Murat Tuncer, Dr.Yusuf Erdoğan, Dr.Mustafa Güleç, Dr.Ahmet H.Köker. 

4-     Salmonella Enfeksiyonu ve Granülomatöz Hepatit

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol.6, Sayı 1, ss.141-146, 1984.

Dr.Kadir Bahar, Dr.Murat Tuncer, Dr.Bedri Kandemir, Dr.Mustafa Güleç, Dr.Ahmet H.Köker, Dr.Yusuf Erdoğan.

5-     Periton İğne Biopsisinin Tanı Değeri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol.6, Sayı 1, ss.11-14, 1984.

Dr.Kadir Bahar, Dr.Bedri Kandemir, Dr. Yusuf Erdoğan, Dr.Murat Tuncer, Dr.Meh­met Yücesoy, Dr.Ahmet H.Köker.

6-     Peritoneal Sıvı PH'sının Tanıdaki Değeri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol.7, Sayı 2, ss.161-164, 1985.

Dr.Kadir Bahar, Dr.Murat Tuncer, Dr. Mehmet Yücesoy, Dr. Yusuf Erdoğan, Dr.Ah­met H.Köker. 

7-     Diabetin Vasküler Komplikasyonlarının Continuous Wave Doppler Sonografi ile İncelenmesi

(1986 Diabet Günleri Sempozyumunda tebliğ edildi). (Cerrahpaşa, 5-6 Mayıs 1986, İstanbul).

Türk Diabet Cemiyeti Dergisi Vol.8, ss.37-38, 1986.

Murat Tuncer, Ahmet H.Köker. 

8-     Bronş Astması Profilaksisinde Ketotifenin Yeri

İç Hastalıkları Dergisi, Vol.1, Sayı 4, ss.158-160, 1987.

Murat Tuncer, Ramazan Demir, Mustafa Özesmi. 

9-     Erişkinlerde Solunum Zorluğu Sendromu

İç Hastalıklan Dergisi, Vol.2, Sayı 2, ss.71-75, 1987.

Murat Tuncer, Mustafa Özesmi. 

10- Aljinat/Antasid Suspansiyonu (Likit Gaviscon) ile Heartburn ve Dispepsinin Sempto­matik Tedavisi.

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 2, Nisan 1991

Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.M.Murat Tuncer, Dr.Kadir Bal, Dr.Saadettin Hülagü, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Dr.Haluk Şavlı, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Salih Çelik, Doç.Dr.Saadet Özgümüş, Dr.D.F.Evans, BA PhD ve Clive G. Wilson B. Sc. PhD. 

11- Bir Tiroid Meduller Carcinom Yakası

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 1, Ocak 1991.

Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.İsmail Dinç, Uz.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Doç.Dr.M. Murat Tuncer, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.Hüsrev Hatemi, Prof.Dr.Feriha Öz. 

12- Peptik Ülserin Bir Yıl Süreli İdame Tedavisinde Sucralfate ve Famotidin'in Karşılaştı­rılması

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 2, Nisan 1991. 

13- Ösefagus ve Gastrik Varislerin Endoskopik Tanısı ve Sınıflandırılması

Endoskopi Dergisi, vol.2, Sayı 2, Nisan 1991.

Doç.Dr.Murat Tuncer, Prof.Dr.Salih Çelik, Uz.Dr.Kadir Bal, Uz.Dr.Saadettin Hülagü. 

14- Kolitis Ülserozada Lokalizasyon Prognoz ve Komplikasyonların İncelenmesi.

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 1991.

Doç.Dr.Murat Tuncer, Uz.Dr.Kadir Bal, Uz.Dr.Saadettin Hülagü, Dr.Işıl Bavunoğlu, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

15- Salazopirin

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 2, Nisan 1991.

Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Uz.Dr.M.Murat Tuncer, Uz. Dr. Kadir Bal. 

16- Sitomegalovirus Enfeksiyonuna Bağlı Kronik Aktif Hepatit

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.

Dr.M.Murat Tuncer, Dr.Saadettin Hülagü, Yard.Doç.Dr.Ergun Uçmaklı, Dr.Kadir Bal, Dr.Gündüz Öztürk, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Doç.Dr.­Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İsmail Dinç, Prof.Dr.Mehmet Altın. 

17- Soliter Rektal Ülser Sendromlu 2 Olgu

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.

Uz.Dr.Saadettin Hülagü, Uz.Dr.Murat Tuncer, Uz.Dr.Kadir Bal, Yard.Doç.Dr.Ergun Uçmaklı, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

18- Gastrit Duodenti ve Peptik Ülserli Olgularımızda Helicobacter Pylori Sıklığı

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.

Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Dr.Kadir Bal, Dr.Murat Tuncer, Dr.Süha Göksel, Dr.Fü­zun Filizel, Dr.Saadettin Hülagü, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

19-  Ağır Ülserli Kolit Vakalarında Sekonder İnfeksiyon ve Parenteral Antibiyotik Kulla­nımı.

Endoskopi Dergisi, Sayı 3 1991, sayfa 3-5.

Dr.Yesari Karter, Uz.Dr.Kadir Bal, Uz. Dr. Murat Tuncer,Uz.Dr.Saadettin Hülagu, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İsmail Dinç.

 20- Chiliaditi Sendromu

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

Doc.Dr.M.Murat Tuncer, Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Ersan Sander, Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Doç.Dr.Hülya Uzunİsmail, Doç.Dr.Laika Karabulut.

21- Gastrik Karsinoma

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

Doç.Dr.M.Mıırat Tuncer, Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Ersan Sander, Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Doç.Dr.Hülya Uzu­nismail, Doç.Dr.Laika Karabulut. 

22- Kolorektal Polip ve Endoskopik Polipektomi

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 3, Temmuz 92.

Prof.Dr.Mehmet Altın, Doç. Dr. Murat Tuncer, Dr.Saadettin Hülagü, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Yard.Doç.Dr.Süha Göksel, Dr.Kadir Bal, Dr.Ersan Sander, Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.Laika Karabulut, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

23- Selim Mide Ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin İle Tedavileri

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Kadir Bal, Dr.Ersan Sander, Doç.Dr.Murat Tuncer, Dr.Ah­met Dobrucalı, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Doç.Dr.Hülya Uzu­nismail, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.Mehmet Altın, Dr.Aykut Çelik, Doç.Dr.Laika Karabulut. 

24- Bulbusta Peptik Ülser Şeklinde görülen Duodenumun Primer Adenokarsinoması

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Ergun Oktay, Dr.Şeniz Öngören, Dr.Ersan Sander, Doç.Dr.La­ika Karabulut, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Prof.Dr.İbrahim Yur­dakul, Prof. Dr.İsmail Dinç. 

25- Karaciğer Sirozu ve Safra Taşı Sıklığı, 142 Vakalık Bir Serinin İncelenmesi

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 4, Ekim 92.

Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Haluk Şavlı, Dr.Saadettin Hülagü, Dr.Ersan Sander, Dr. Ka­dir Bal, Doç.Dr.Laika Karabulut, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İs­mail Dinç. 

26- The Value of the Urease Test in Diagnosis of Helicobacter Pylori

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 3, Temmuz 92. (İng)

Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Dr.Kadir Bal, Dr.Süha Göksel, Doç.Dr.Laika Karabulut, Dr.Nagehan Sezgiç, Doç.Dr.Murat Tuncer,Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Ersan Sander, Prof.Dr.İsmail Dinç.

27- Aktif Duodenum Ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin İle Tedavileri

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Kadir Bahar, Doç. Dr. Murat Tuncer,Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Mehmet Altın, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.Salih Çelik, Doç.Dr.Laika Karabulut, Dr.Aykut Çelik. 

28- Duodenum Ü1seri Tedavisinde Omeprazol

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 4, Ekim 92.

Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Haluk Şavlı, Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç.Dr.Laika Karabulut, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Mehmet Altın. 

29- Peutz-Jeghers Sendromu (Adenomatöz Değişim Gösteren Hemartomatöz Polipli Bir Olgu Bildirimi)

Endoskopi Dergisi, Vol.4. Sayı 1, Ocak 93.

Doç.Dr.Murat Tuncer, Prof.Dr.Mehmet Altın, Dr.Ahmet Dobrucalı, Yard.Doç.Dr.Sü­ha Göksel, Dr.Saadettin Hülagü, Dr.Lütfü Tanverdi, Dr.Ersan Sander, Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

30- Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Tripotassium Dicitrato Bismuthate (TDB) ve TDB + Amoxycillin + Metranidazole Tedavilerinin Etkileri

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 1, Ocak 93.

Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Dr.Kadir Bal, Dr.Saadettin Hülagü, Dr.Süha Göksel, Dr.Füsun Filizel, Doç.Dr.Murat Tuncer,Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.Salih Çelik, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

31- Endoscopic Removal ofBrunner Gland Adenoma and Gastric Polyps

Endoskopi, Vol.4, Sayı 3, Temmuz 93, (İng.).

Doç.Dr.Murat Tuncer, Prof.Dr.Mehmet Altın, Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Ersan Sander, Dr.Saadettin Hülagü, Yard.Doç.Dr.Süha Göksel, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

32- Antikardiyolipin Antikor Titresi Yüksek Budd-Chiari Sendromlu Bir Hasta

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 2, 1993,35-39.

Dr.Aydın Tunçkale, Doç.Dr.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Dr.Saadettün Hülagü, Dr.Ersan Sander, Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Dr.Mustafa İşcan, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

33- Üst Gastrointestinal Kanamaların Tedavisinde Enjeksiyon Skleroterapisi

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 3, 1993, 14-18.

Dr.Mustafa İşcan, Doç.Dr.Hakan Şentürk, Doç.Dr.Murat Tuncer,Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

34- Cholelithiasis in Liver Cirrhosis: Analysis of 145 Patients

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 3, 1993,35-46.

Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Haluk Şavlı, Doç.Dr.Murat Tuncer,Dr.Saadettün Hülagü, Dr.Ersan Sander, Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurda­kul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

35- Kısa Barsak Sendromu (İki Olgu Nedeniyle)

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 4, 1993,31-38.

Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Prof.Dr.Mehmet Altın, Dr.Ersan San­der, Prof.Dr.İsmail Dinç.

36- Otonom Nöropatili Diabetik Hastalarda Eritromisin'in Safra Kesesi Motilitesi Üze­rindeki Etkisi

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 1993.

Prof.Dr.Mehmet Altın, Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.Abdullah Sonsuz, Doç.Dr.Murat Tuncer, Dr.Ersan Sander, Doç.Dr.Uğur Görpe, Dr.Kadir Bal, Dr.Haluk Şavlı, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

37- Sıçanlarda Asetik Asitle Oluşturulan Deneysel Kolitte Sandostatin'in Koruyucu Etki­si

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 1993.

Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.Mehmet Altın, Doç.Dr..Mıırat Tuncer,Dr.Ersan Sander, Yard.Doç.Dr.Süha Göksel, Dr. Haluk Şavlı, Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

38- İmmünoproliferatif İnce Barsak Hastalığı

Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 3, 1994,5.119-127.

Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Dr.Yeşim Eralp, Doç.Dr.Laika Karabulut, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.M.Mıırat Tuncer, Uz.Dr.Ersan Sander, Uz.Dr.Mustafa İşcan, Dr.Aykut Ferhat Çelik, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç.

39- Primer Özofagus Akalazyasında Endoskopik Balon Dilatasyonu, 14 Vakalık Bir Seri­nin Değerlendirilmesi

Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 4, 1994, s.169-175.

Prof.Dr.Mehmet Altın, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Doç.Dr.Ka­dir Bal, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

40- Effect of Cisapride on Gallbladder Motility (İng.)

Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 4, 1994, s.176-182.

Prof.Dr.Sait Kapıcıoğlu, Dr.O.Şentürk, Dr.İ.Taşbaşı, Yard.Doç.Dr.Saadettin Hülagü, Doç.Dr.M.Murat Tuncer,Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

41- Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Hipergastrinemi

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 1994, s.399-404.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç. Dr.M.Murat Tuncer,Doç.Dr.Kadir Bal, Dr.Özer Açbay, Doç.Dr.Süha Göksel, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.İsmail Dinç, Prof.Dr.Meh­met Altın. 

42- Fecal and Circulating TNF-Alfa Measurement for Assesment of Disease Activity in Inflammatory Bowel Disease

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 1994, s.461-465 (İng.).

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Dr.Yeşim Tuncalı, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.İsmail Dinç, Dr.Fat­ma Aşçıoğlu. 

43- Famotidin in Plazma Lipid Fraksiyonları Üzerindeki Etkisi

Turk J Gastroenterohepatol Vol.5, No.1 1994.

Ahmet Dobrucalı, Murat Tuncer, Dr.Mehmet Altın, Dr. İsmail Dinç. 

44- Cisapride ve Domperidone'un Özofagus Motilitesi ve Alt Özofagus Sfinkter Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Plasebo Kontrollü Olarak Araştırılması

Türk Gastroenterohepatol Dergisi, 1994, (5), s.225-229.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Prof.Dr.Mehmet Altın, Doç.DrM. Murat Tuncer, Doç.Dr.Ka­dir Bal, Doç.Dr.Hülya Uzunismail, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

45- Rektal Kanamalı Hastaya Yaklaşım ve Tanıda Rektosigmoidoskopi'nin Yeri, "380 Vakalık Bir Serinin Değerlendirilmesi"

Çağdaş Cerrahi Dergisi, 8:199-204, 1994.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doc.Dr.M.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr. Mehmet Altın, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

46- Gastroözofajial Reflü Hastalığında İntraözofajial Manometri ve pH Monitorizasyonu Bulgularının Karşılaştırılması

T.Klin. Gastroenterohepatol, 1995, (6), 95-99.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Dr.Orhan Özgür, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Doç.Dr.Süha Göksel, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

47- Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Bir Günlük Tedavi

One Day Therapy for Treatment of Helicobacter Pylori Infection

Gastroenteroloji Dergisi, Vol.6. 1995,262-265.

Ahmet Dobrucalı, Mıırat Tuncer, Feryal Hamşioğlu, Aykut Çelik, Hülya Uzunisma­il, İbrahim Yurdakul, Mehmet Altın, Ergun Oktay, İsmail Dinç. 

48- Endoscopic Diagnosis of a Retained Surgical Sponge Following Intraabdominal Sur­gery

Endoscopy, 1995,27, s.467 (İng.).

Prof.Dr.Mehmet Altın, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Prof.Dr.Ah­met Özbal, Prof.Dr.Ergun Oktay, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

49- Karaciğer Sirozunda Özofagogastroduodenoskopik Bulgular ve Helicobacter Pilori Enfeksiyonu

Endoskopi Dergisi, 1995,6(3):9-14.

Ahmet Dobrucalı, Hülya Uzunİsmail, Murat Tuncer, Kadir Bal, Feryal Hamşioğlu, Aykut Çelik, Süha Göksel, İbrahim Yurdakul, Mehmet Altın, Ergun Oktay, İsmail Dinç. 

50- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Sucralfate'in Etkinliklerinin Karşılaştırıl­ması

Endoskopi, 1995,6(3):15-17.

Kadir Bal, Ahmet Dobrucalı, Hülya Uzunismail, Feryal Hamşioğlu, Aykut Çelik, Murat Tuncerİbrahim Yurdakul, Ergun Oktay, İsmail Dinç. 

51- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Tripotasyum Dicitratobizmutat'ın Etkin­liklerinin Karşılaştırılması

Endoskopi, 1995,6(3):18-20.

Kadir Bal, Ahmet Dobrucalı, Hülya Uzunismail, Feryal Hamşioğlu, Nevin Bağatur, Aykut Çelik, Murat Tuncer, İbrahim Yurdakul, Ergun Oktay, İsmail Dinç. 

52- Ülserli Kolitli Olgulanmız

Endoskopi, 1995, 6(4):5-9 (XII. Ulusal Gastro. Kongresi ve II. Türk-Japon Günleri, İzmir, (SB), p.378, 25-30 Eylül 1995)

Mehmet Soy, Kadir Bal, Hülya Uzunismail, Ahmet Dobrucalı, Murat Tuncer, Laika Karabulut, İbrahim Yurdakul, Ergun Oktay, Mehmet Altın, İsmail Dinç. 

53- H.Pilori Eradikasyonunda Bizmut + Tetrasiklin + Klaritromisin Kombinasyonu Sonuçları

Endoskopi, 1995,6(4):10-15.

Nevin Bağatur, Hülya Uzunismail, Kadir Bal, Süha Göksel, Ahmet Dobrucalı, Aykut Çelik, Elif Akün, Feryal Hamşioğlu, Murat Tuncer,İbrahim Yurdakul, Ergun Oktay, Mehmet Altın, İsmail Dinç. 

54- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Misoprostol'ün Etkinliklerinin Karşılaştı­rılması

Endoskopi, 1995,6(3):25-27.

Doç.Dr.Kadir Bal, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Aykut Çelik, Uz.Dr.Nevin Bağa­tur, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

55-  Barret Özeofagusu

Endoskopi, 6(3):38-41, 1995.

Doç.Dr.M.Murat Tuncer. 

56- Anti-Romatizmal Tedavinin Özefagus-Mide-Duodenumda Yaptığı Komplikasyonlar

Hipokrat Aylık Sağlık Dergisi, Eylül 1995, Sayı 42, s.4-7.

Doç.Dr.M.Murat Tuncer.

57- Correlation on the Clinical and Manometric findings in Patients with Achalasia

Gastroenteroloji Dergisi 4 Ekim 1996 tarihli kabul yazısı ektedir (İng.).

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Dr.Aslı Çurgunlu, Dr.Feryal Hamşioğlu, Dr.Ferhat Çelik, Doç.Dr.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Mehmet Altın, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

58- Gastroözefagial Reflü Hastalığı

Endoskopi, 1996, 2:94-98.

Doç.Dr.M.Murat Tuncer, Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Mustafa İşcan. 

59- Our Experience in Endoscopic Variceal Ligation: A Preliminary Study

Endoskopi, 1996,2:37-41 (ing.).

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Doç.Dr.M.Murat TuncerDoç.Dr.Kadir Bal, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Uz.Dr.Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Prof.Dr.İbrahim Yurda­kul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsmail Dinç. 

60- Kolitis Ülserozalılarda Tc-99m HMPAO ile İşaretli Lökosit Sintigrafisi Hastalık Aktivitesi ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Olarak Kullanılabi­lir mi?

T Klin Gastroenterohepatoloji 1996, 7:81-85.

Ahmet Dobrucalı, Kerim Sönmezoğlu, Aykut Çelik, Murat Tuncer,Tülay Cansız, Kadir Bal, Hülya Uzunismail, İbrahim Yurdakul, Çetin Önsel, Ergun Oktay, İsmail Dinç. 

61- Comparison of the effect of Omeprazole, famotidine, cisapride and alginic acide (Ga­viscon) on esophageal pH in patients with esophagitis.

Turk J Gastroenterol 1996, 7:313-319 (İng.).

A.Dobrucalı,M.D., M. Tuncer. M.D., A.Çelik, M.D., F.Hamşioğlu, M.D., S.Göksel, M.D., K.Bal, M.D., H.Uzunismail, M.D., İ.Yurdaukl, M.D., E.Oktay, M.D., İ. Dinç, M.D. 

62- Helicobacter Pilori İnfeksiyonu Eradikasyonunda İki Farklı Dozda Omeprazol, Kla­ritromisin ve Metronidazol Kombinasyonu İle Yapılan Bir Haftalık Tedavilerin Etkin­liklerinin Karşılaştırılması

Endoskopi Dergisi, 7(3), 122-26, 1996.

Uz.Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Nevin Bağatur, Prof.Dr.Hülya Uzunismail, Uz.Dr.­Feryal Hamşioğlu, Uz.Dr.Aykut Çelik, Doc.Dr.M.Murat Tuncer, Doç.Dr.Kadir Bal, Doç.Dr.Süha Göksel, Prof.Dr.İbrahim Yurdakul, Prof.Dr.Ergun Oktay, Prof.Dr.İsma­il Dinç. 

63- One-Day High Dose Combined Therapy of Helicobacter Pylori Infection Digestive Diseases and Sciences. Kabul No: 95-398R1 August 20, 1996 (İng.).

A.Dobrucalı, M. Tuncer, Y.Eralp, S.Göksel, M.Altın, İ. Dinç. 

64-  Hiperasidite Sendromlarının Tedavisinde H2A ve PPI'nin Değişen Rolleri.

Aktüel Tıp Dergisi.-Cilt 2, Sayı 1, Mart 1997.

Doç.Dr.Murat Tuncer 

65- Gastroözefagial Reflü Hastalığının Komplikasyonlarının Tedavisi

Hipokrat Dergisi (GÖRD Özel Sayısı) Sayı: 59, Sayfa: 22-23, Mart 1997.

Doç. Dr. Murat Tuncer 

66- A Pill Turned into a Foreign Body in a Patient in a Hurry

Dep.of İnternal Medicine Division of Gastroenterology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University

Endoscopy (E. S. G. E) Volume 33 P: 472 - 2001

M.Tuncer, Y. Erzin, A.F.Çelik, U.Korman, N.Mandel, E. Oktay  

67- Is There Any Relationship Between Gastric Ulcer and Gastric Cancer Development?

gth United European Gastroenterology week

          October G -10,2001 The Netherlands

          Poster session Reg no, 3091

          M.Tuncer et aL. 

68- Heperasidite Sendromlarının Tedavisinde H2RA ve PPI nm Değişen Rolleri Aktüel Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kitabı, İstanbul 2001 Sayfa: 72 - 75 

69- Siklooksijenaz-2 İnhibisyonu ve Gastrointestinal Sistem

Aktüel Tıp Dergisi -Gastroenteroloji ve Hepatoloji Özel Sayısı Çilt: 7 Sayı:4 Mayıs 2002

Prof Dr. M.Murat Tuncer, Uz.Dr. Yusuf Erzin 

70- İnflamatuar Barsak Hastalığı Tedavisinde Antibiyotikler ve probiyotikler.

Endoskopi Dergisi Vol.13 Sayı:l Ocak 2002

Prof.Dr. M.Murat Tuncer

       Prof. Dr. M. Murat Tuncer'in 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında Anlattığı Ders Konuları 

1)      Akut ve Kronik Pankreatitler (9-10 Sömestre)

2)      Özofagus Hastalıklarının Tedavisi (9-10 Sömestre)

3)      Gastrointestinal Sistem Kanamaları (7-8 Sömestre)

4)      Karın Ağrıları (5-6 Sömestre)

5)      Peptik Ülser Tedavisi (7-8 Sömestre)